Ses.Nu Internet Services

Villkor för adresser


 • Med adress menas en internetadress i domänen SES.NU, FREDRIK.ORG, HITTAS.NU och/eller GLIDER.NU.
 • Vi garanterar inte tjänstens driftsäkerhet eller funktion och tar inte ansvar för problem som uppstått pga att tjänsten inte fungerat.
 • Vi förbehåller oss rätten att utan närmare förklaring eller förvarning:
  • vägra tillgång till adress.
  • överlåta obetald adress till annan innehavare
  • stänga av en redan utdelad adress
  • ändra obetald adress att peka på annan adress.
 • adress får inte leda till sidor vars innehåll strider mot svensk lag.
 • adress får inte leda till sidor vars innehåll är ev erotiskt och/eller pornografiskt innehåll.
 • Det är inte tillåtet att använda adress i samband med "spamming".
 • Varumärken och andra skyddade namn får inte registreras av annan än innehavaren eller dess ombud. Vi kontrollerar dock inte adresser som registreras vad gäller detta. Om du anser att ett skyddat namn kränkts genom en registrerad adress vill vi få meddelande om detta snarast möjligt.
 • Personer och/eller Företag som bryter mot någon eller flera av ovanstående kan komma att bli polisanmälda.
Copyright © Ses.Nu Internet Services